Телефон:   +7 965 138 6804 

Материалы

KAŽDÝ SVAL VÍ, KTERÝ ORGÁN TRPÍ!

V Moskvě ve dnech 17.-19. prosince 2011 se konal pravidelný seminář podle autorského mezinárodního programu certifikovaného instruktora Mezinárodní školy aplikované kineziologie (ICAK) Davida Leafa (USA) na téma Biochemická korekce ve sportu: „Poruchy imunitního, hormonálního systémů v podmínkách sportovního zátížení“, který organizovala Meziregionální asociace aplikované kineziologie (MAPK).

David Leaf je chiropraktik s obrovskou zkušeností, který se zabývá kineziologií od jejího počátku spolu s panem Goodhardem. Od roku 1976 je diplomovaným odborníkem ICAK. Jeho pedagogická praxe čítá 35 let v 17 zemích světa. Dlouho pracoval jako sportovní lékař (jeho praxe se sportovci čítá 40 let), zabývál se rehabilitací olympioniků. Mnozí sportovci, kterým jako lékař pomáhal, dosáhli mistrovských úspěchů, vítězili na Olympiádách. Byl sportovním lékařem Britské národní fotbalové ligy, Milanského fotbalového týmu Inter... Je autorem přes 100 článků přeložených do 10 jazyků. Je předsedou ICAK-USA. Dnes má vlastní praxi a úspěšně se zabývá rehabilitací pacientů z celého světa s různými patologiemi.

Obrovské osobní zkušenosti, schopnost spojit různé lékařské směry a ideje chiropraxe, kineziologie, statické a dynamické reedukace podle Jandy, myofasciálních anatomických řetězců podle Mayerse dovolily D. Leafovi vytvořit vlastní systém topické diagnostiky a regenerace pohybového stereotypu na rúzných etapách jeho formování.

Od roku 2007 David Leaf každoročně vede v Rusku semináře, které se těší obrovské popularitě mezi rusky mluvícími kineziology z desítek regiónů RF, Litevska, Lotyšska, Ukrajiny, Běloruska, Izraele atd. Jeho schopnost vidět mezi poslucháči kurzu určitou tonusově sílovou disbalanci, kterou potřeboval jako klinický příklad, je úžasná. Toto svoje mistrovství vizuální diagnostiky se snaží předat studentům – poslucháčům svých seminářů. Obdivuhodné jsou i jeho znalosti a výsoká úroveň nejen v oblasti korekce muskuloskeletální soustavy, ale i v práci s vnitřními orgány, kranyosakrálním systémem a s chemickými poruchami.

Na posledním semináři David Leaf prezentoval specifické algoritmy diagnostiky a léčení trávicí soustavy (včetně případů patologie žaludku, jícnu, tenkého a tlustého střeva, patologie ileocekální chlopně a Hustonovy chlopně, při syndromech poruch vštřebávání v důsledků dysfunkce regulační schopnosti neuroendokrinní osy, při funkčních poruchách játer atd.), dýchací (včetně poruch bránice), vylučovací a rozmnožovací soustavy a endokrinní soustavy (včetně dysfunkce šišinky, hypothalamu, hypofýzy, nadledvin, štítné žlázy, slinivky břišní, přištítných tělísek, vaječníků, předstojné žlázy, močového měchýře atd.). Dotkl se takových témat jako alergie, detoxikace játer, ionizace a nutriční dysbalance, premenstruační syndrom a sexuální problémy u mužů, stresové reakce organizmu.

D. Leaf znovu upozornil na nezbytnost zdokonalovat dovednosti svalového testování – základního nástroje praktického kineziologa.

Tři dny utekly - jako vždy – v jednom okamžiku a zanechaly nezapomenutelné zážitky z práce skutečného MISTRA!

___________________________________________________________________________________________
Všichni touží po dobrém zdraví pro sebe a pro své blízké! A tato touha se uskutečňuje s aplikovanou kineziologií!

K vytvoření těchto webových stránek nás přimělo to, že na prohlídce u lékaře se pacienti stěžují na nedostatek informací a propagace tak „zázračné“ metody, jakou je aplikovaná kineziologie. Diagnostický process je natolik zajímavý a nepředvídatelný, že občas překvapuje nejen pacienta, ale i samotného lékaře (kineziologa).

Aplikovaná kineziologie je lékařskou disciplinou založenou na manuálním svalovém testu; je to poměrně nový lékařský směr (v Rusku existuje od r. 1990, ve světě ze začátku 60. let minulého století), který už si ale vydobyl popularitu v mnoha zemích světa. Aplikovaná kineziologie je rovněž účinným nástrojem diagnostiky, výběru metody léčení a kontroly „kvality“ a příměřenosti léčení, založeném na možnosti „zapojení“ biologické zpětné vazby organizmu. S přihlédnutím k tomu, že náš organizmus je složitým systémem schopným samoregenerace a seberegulace, stačí ho jen naslouchat a trochu mu v tom pomáhat. Aplikovaná kineziologie dovoluje na základě svalových reflexů hodnotit stav nervové soustavy, která vlastně řídí základní procesy adaptace (přizpůsobení) organizmu, zjistit, kde se stala porucha (stanovit hlavně prvotní příčiny poruchy, které častokrát jsou někde úplně jinde, než na místě, kde pacient cití bolest), a pak zvolit nejúčinnější metodu působení, aby se spustil mechanizmus samoléčení.

Aplikovaná kineziologie si pokládá za cíl léčit nikoliv nemoc, ale člověka celkově. Aplikovaná kineziologie nahlíží na lidský organizmus jako na trojí celek struktury (svaly, kosti, vnitřní orgány...), emocionální složky (kladné a záporné emoce, stresy) a chemie (biochemické procesy, které nepřetržitě probíhají v těle). Porucha jekékoliv složky má za následek příslušné změny také v těch dalších.

Například, emocionální stres obvykle má za následek křeč bránice oddělující orgány hrudního koše a břicha, která následně vede k napnutí vazů vnitřních orgánů a překáží jejich normálnímu pohybu a tím i jejich správnému fungování, tedy ovlivňuje procesy trávení jídla, vštěrbávání životně důležitých prvků a odstraňování neužitečných metabolitů, což samozřejmě má neblahý vliv na všechny systémy organizmu. Vznikají bolesti žaludku, střev, játer... Přičemž nezůstává stranou i páteř: na místě upevnění bránice (torakolumbální páteř) vzníká zkroucení, „uskřípnutí“ nervových kořínků a nesnesitelné bolesti v zádech.

A v případě bolestí šíje jejich příčina se může nacházet dokonce v chodidle! Co a jak tedy máme léčit? Právě na tyto otázky odpovídá aplikovaná kineziologie!

Poměrně hodně lidí trpí artrózou, ale málokdo ví, že problémy kyčelního kloubu jsou spojeny s disbalancí svalů kolem kloubu, a jednotlivé svaly zase jsou spojeny s fungováním tlustého střeva (čtyřhranný sval bederní, napínající širokou stehenní povázku), tenkého střeva (čtyřhranný sval stehenní, břišní svaly), reprodukční orgány (hýžďové svaly, stehenní přitahovač, hruškovitý sval) nebo jsou spojeny s disbalancí energetických meridiánů (kanálů), se stavem konkrétního obratle nebo dokonce zubu).

Pacientka K., 44 let, trpí artrózou kolenního kloubu (gonartrózou 2.-3. stupně) po dobu více, než 4 roky, vyzkoušela různé metody léčení, bolesti se zmírňují po aplikaci léků proti bolesti (NSA), ale úplně nezaníkají, změnila se její chůze, chirurgický zákrok odmítá. Na vyšetření u kineziologa byla zjištěna disbalance svalů obepínajících kloub, která je spojená s poruchou fungování střev a žlučníku (s nimiž je sdružen zadní sval holenní). Manuální působení na vnitřní orgány (odstranění křeče svěračů, zlepšení fungování žlučových cest) a dobné manipulace na samotném kloubu vrátily do normálu svalové reflexy a zlepšily stav pacientky již na konci seance. Po několika opakovaných seancích v kombinaci s jednoduchým cvičením a aplikací léku proti dysbióze střev a léků na zlepšení fungování žlučníků problémy s kloubem už tolik pacientku netrápily (bolesti se nevyskytovaly dokonce i při dlouhé chůzi, přestala brát léky proti bolestem, pozorovala zlepšení kvality života).

Zajímavé jsou případy, kdy u pacientů mízí bolesti hlezenního kloubu po drobných manipulacích na vazech močového měchýře (některé svaly chodidla jsou sdruženy s močovým měchýřem).

V praktické kineziologii se dost často vyskytují případy, když je postižen například ramenní kloub na pravé straně, ale příčina tkví v protějším kyčelním kloubu. A proto i diagnostický proces je dost svérázný, a pacientovi se zdá divné, že jeho svaly se testují jednou vestoje, podruhé vleže, pak vsedě a pak v poloze zastaveného kroku, t.j. hledáme „oslabené“ svaly při různých zátěžích. Pak se díváme, co „zesílí“ vaše „oslabené“ svaly (pohyb, natažení, manipulační náraz, masáž, dráždění biologicky aktivního bodu, aplikace bylinek, homeopatických nebo alopatických přípravků apod.).

Po zjištění základních „poruch“ v organizmu, společně s Vámi začínáme proces regenerace:

- vybíráme prostředky a metody návratu do stavu emocionální rovnováhy (aromatické oleje, Bachovy esence, mikroelementy, aminokyseliny, svetlo- a barvoterapie, hudba, afirmace, psychoterapie, kraniosakrální terapie, reflexoterapie...);

- normalizujeme biochemické procesy (hledáme, které druhy potravin jsou pro Vás v daném období škodlivé, které jsou užitečné a nezbytné, vybíráme léčivé prostředky, bylinky, homeopatické prostředky, vitamíny, makro- a mikroelementy, aplikujeme viscerální manuální terapii na odstranění biomechanických poruch vnitřních orgánů...);

- normalizujeme funkce muskuloskeletání soustavy (pomocí manuální terapie, speciálních cvičení nebo poloh těla, osteopatie, fyzioterapie...);

Pomocí této metody můžeme individuálně stanovit dávku prostředku nebo jakéhokoliv léčivého zásahu na dané konkrétní etapě (poradí nám v tom Vaše tělo prostřednictvím svalového rexlexu); můžeme dokonce vrátit do normálu vaše biologické hodiny při cestování do jiného časového pásma.

Po nastartování mechanizmů samoléčení organizmu múžeme dále pokračovat v procesech sebezdokonalování na základě zlepšení mozkových funkcí, posílování a zrychlení reakcí svalu těla, ve zlepšení kvality života.

Vytrvalost pacienta a zkušenosti lékaře, který aplikuje metody praktiké kineziologie, vedou k výborným výsledkům!

Začínáte se jinak chovat k otázkám vlastního zdraví a zdraví vašich blízkých! Uvědomujete si, že skoro všechno se dá „zkontrolovat“, „popovídat si se svým tělem“ a domluvit se s ním na zlepšení zdraví, harmonizaci osobnosti a přizpůsobit se ke stále se měnící situaci!!

Po dobu více než 20-leté pracovní zkušenosti je úspěšně vyléčeno víc než 10 tisíc pacientů s následujícími onemocněními:

1. skupina – onemocnění muskuloskeletání soustavy a vnitřních orgánů:
osteochondroza s různýmu syndromy (včetně bolestí, kýly a výhřezu meziobratlové plotenky; syndrom obratlové tepny (závratě, bolesti hlavy, mdloby));
- akutní a chronické bolesti různé lokalizace spojené s onemocněním páteře, kloubů;

- osteoporoza;

- coccygodynie (bolesti kostrče), periartritida ramenního kloubu, koxartroza a gonartroza (artrozy kyčelního a kolenního kloubů);

- skoliózy, deformace pátěře a poruchy držení těla u dětí, pubescentů a dospělých;
- bolesti hlavy různého původu (včetně migrény), nitrolební hypertenze, následky porodních traumat lebky u dětí, následky traumatického poranění lebky a mozku;
- nasledky sportovních traumat kloubů a tkání (tendinitida, tendovaginitida, bursitida, kapsulitida, fyrbomialgický syndrom);

- neuritidy a neuropatie;

- neurocirkulační astenie;

- funkčí poruchy při onemocnění vnitřních orgánů (dyskineze žlučovodů, dysfunkce střev, žlučníku, pokles vnitřních orgánů, kýla bránice apod.).

2. skupina – poruchy metabolických procesů:
- dekontaminace (protiparazitární, protimykozní, antivírové, antibakteriální kúry);
- detoxikace (antioxidační terapie s aktivací mechanizmu vylučování toxických kovů, radionuklidů, chemických jedů, alergenů);
- korekce neurofyziologických dysfunkcí různého původu (cévního, toxického, traumatického, infekčního, dědičně genetického);
- chronický únavový syndrom, poruchy imunity;

3. skupina – psychicko emocionální poruchy:
- odstranění negativních následků vlivů emocí na lidské tělo (uvedení do stavu emocionální rovnováhy);
- zpevnění nervové soustavy a lidského organizmu vůbec;
- korekce energetických poruch.

Díky použití metod aplikované kineziologie pacienti cítili zlepšení stavu už po první seanci (zánik alergických projevů, zánik bolestí při kompresi míšních kořínků a nervů na různých úrovních, bolestí při funkčních poruchách vnitřních orgánů, při poruchách vegetativní soustavy, při emocionální disbalanci atd.).

Новости

05.08.2017

Меридианально-эмоциональная разрядка Эта методика позволяет довольно быстро решить эмоциональные проблемы- последствия стресса. Научиться можно каждому. Делать регулярно. Эффективно особенно при остром стрессе (конфликтной ситуации), чтобы уменьшить отрицательное воздействие на гипоталамо-гипофи...

05.08.2017

Позитивная установка лечения всех 12 точек:«Я люблю и принимаю себя вместе с моей (подставляем эмоцию) незащищенностью, чувством отверженности и одиночеством на самом глубоком уровне, с самого первого раза, когда испытал ее. И теперь я выбираю отпустить свою (подставляем эмоцию) незащищенность и, чу...

29.06.2017

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ ДИСКОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ В ПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА ПРИ ПОМОЩИ ПРИКЛАДНОЙ КИНЕЗИОЛОГИИН.И. ГарифуллинНаучный центр прикладной кинезиологии и восстановительной медицины, г.МоскваАКТУАЛЬНОСТЬ: Дорсопатии с выраженными болевым...

19.02.2017

«Офисные болезни», которые мы зарабатываем даже при небольшом стаже работы: Основные диагнозы, синдромы Причины Простатиты, уретриты, пиелонефриты Гиподинамия, длительное сидение приводит к нарушению крово-лимфотока и застойным явлениям в малом тазу и, следовательно, раз...